Hội thảo du học Nhật Bản 2020 online

2020/10/28
   Hội thảo này là sự kiện cung cấp thông tin rộng rãi về du học Nhật Bản do Tổ chức hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)- Cơ quan của Chính phủ Nhật Bản tiến hành trên cơ sở hợp tác với Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, các trường đại học Nhật Bản vv..Hãy tham dự hội thảo này nhé!

   ○ Thời gian tiến hành
Ngày 29 tháng 11 năm 2020 14:00~17:00 (giờ Nhật Bản) Các trường trung cấp chuyên nghiệp (đào tạo chuyên môn)
Ngày 6 tháng 12 năm 2020 16:00~19:00 (giờ Nhật Bản) Các trường tiếng Nhật
Ngày 12 tháng 12 năm 202014:00~17:00 (giờ Nhật Bản) Các trường đại học, đại học ngắn hạn
Ngày 13 tháng 12 năm 202014:00~17:00 (giờ Nhật Bản) Các trường đại học, đại học ngắn hạn

  ○ Thông tin về Hội thảo du học Nhật Bản online