Hợp tác của các trường đại học Nhật Bản với Việt Nam

2018/5/22
    Trong những năm gần đây giao lưu giữa các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tăng lên như việc phái cử sinh viên sang giao lưu lẫn nhau, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác về giao lưu học thuật vv…Hơn nữa, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam cũng thường xuyên cộng tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả các vấn đề của Việt Nam.
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổng kết các thông tin liên quan đến giao lưu học thuật và cộng tác nghiên cứu giữa hai nước như dưới đây. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ cung cấp các thông tin về những hợp tác quan trọng của các trường đại học Nhật Bản này khi có cơ hội và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với những hoạt động hợp tác của các trường đại học Nhật Bản.
 
 Các trường đại học được nêu tên (tại thời điểm tháng 9 năm 2020), gồm 33 trường đại học
 
<Hợp tác tại Hà Nội>
Đại học Hokkaido, Đại học Ibaraki, Đại học Tsukuba, Đại học Saitama, Đại học Công nghệ Chiba, Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học Denkitsushin, Đại học Keio, Đại học Teikyo, Đại học Senshu, Đại học Kanto Gakuin, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Đại học Quốc tế , Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hokuriku, Đại học Shizuoka, Đại học Gifu, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Ritsumeikan, Đại học Osaka, Đại học Kansai, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Tỉnh Hyogo, Đại học Yamaguchi, Đại học Toa, Đại học Nagasaki, Đại học Tỉnh Nagasaki , Viện Công nghệ Kyoto
 
<Hợp tác tại Tp.Hồ Chí Minh>
Đại học Hokkaido, Đại học Tsukuba, Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học Nông nghiệp và Công nghiệp Tokyo, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hokuriku, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Sư phạm Osaka, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Okayama , Đại học tỉnh Nagasaki, Học viện Công nghệ Kyoto
 
<Hợp tác tại Huế và Đà Nẵng>

Đại học Ibaraki, Đại học Senshu, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nagaoka, Đại học Gifu, Đại học Kyoto, Đại học Kansai, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nara, Đại học Okayama, Đại học Yamaguchi, Đại học tỉnh Nagasaki

<Những hợp tác khác>
Đại học Hokkaido, Đại học Saitama, Đại học Nông nghiệp và Công nghiệp Tokyo, Đại học Yamaguchi, Viện Công nghệ Kyoto
 
※ Xin chân thành cảm ơn các trường đại học có tên nêu trên.
※ Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, vì vậy các trường đại học nào có nguyện vọng được đưa vào danh sách xin đề nghị thông báo tới địa chỉ dưới đây.


 
Địa chỉ liên lạc
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Văn hóa (Cán bộ phụ trách: Ms.Chuman)
TEL:+84-24-3846-3000