Hợp tác của các trường đại học Nhật Bản với Việt Nam

  Trong những năm gần đây giao lưu giữa các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tăng lên như việc phái cử sinh viên sang giao lưu lẫn nhau, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác về giao lưu học thuật vv…Hơn nữa, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam cũng thường xuyên cộng tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả các vấn đề của Việt Nam.
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổng kết các thông tin liên quan đến giao lưu học thuật và cộng tác nghiên cứu giữa hai nước như dưới đây. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ cung cấp các thông tin về những hợp tác quan trọng của các trường đại học Nhật Bản này khi có cơ hội và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với những hoạt động hợp tác của các trường đại học Nhật Bản.
 
 Các trường đại học được nêu tên (tại thời điểm tháng 10 năm 2018), gồm 22 trường đại học
 
<Hợp tác tại Hà Nội>
Đại học Yamaguchi, Đại học Tsukuba, Đại học Saitama, Đại học Tokyo, Đại học Denkitsushin, Đại học Hosei, Đại học công nghệ Nagaoka, Đại học quốc tế, Đại học Kanazawa, Viện Khoa học công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Đại học Shizuoka, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học công nghệ Kyoto, Đại học RitsumeikanĐại học Osaka, Đại học Kyushu, Đại học Nagasaki, Đại học Kagoshima.
 
<Hợp tác tại Tp.Hồ Chí Minh>
Đại học Tsukuba, Đại học Denkitsushin, Đại học Hosei, Đại học công nghệ Nagaoka, Viện Khoa học công nghệ Tiên tiến, Nhật Bản Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Okayama, Đại học Hiroshima.
 
<Hợp tác tại Huế và Đà Nẵng>
Đại học Tsukuba, Đại học Denkitsushin, Đại học Hosei, Đại học công nghệ Nagaoka, Đại học Nagoya, Đại học Kyoto, Đại học Okayama
 
※ Xin chân thành cảm ơn các trường đại học có tên nêu trên.
※ Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, vì vậy các trường đại học nào có nguyện vọng được đưa vào danh sách xin đề nghị thông báo tới địa chỉ dưới đây.

 
Địa chỉ liên lạc
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Văn hóa (Cán bộ phụ trách: Ms.Chuman)
TEL:+84-24-3846-3000