Kết quả các ứng viên trong kỳ thi Quốc gia về điều dưỡng, hộ lý của Nhật Bản năm 2019 theo Hiệp định EPA

2019/3/29
   Căn cứ vào Hiệp định đối tác kinh tế Việt- Nhật (VJEPA), hàng năm các ứng viên điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản. Tính đến nay đã có 5 khóa với tổng số 892 ứng viên nhập cảnh Nhật Bản. Việc đưa ứng viên sang Nhật Bản theo chương trình EPA, ngoài Việt Nam còn có Indonesia và Philippin.
   Các ứng viên điều dưỡng, hộ lý sau khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ vừa làm việc vừa học tập để hướng tới mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý.
   Lần này, chúng tôi xin thông báo kết quả thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý năm 2019 của ứng viên EPA.
   Các ứng viên Việt Nam rất đáng tự hào khi đạt tỉ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia cao.
   Với ứng viên hộ lý tỉ lệ đỗ là 87.7%, cũng giống như năm ngoái tỉ lệ đỗ cao hơn so với người Nhật (73.7%).
   Năm nay, trong 4 năm các ứng viên điều dưỡng khóa 2 (14 ứng viên) (nhập cảnh năm 2015) thi lần thứ 4 đã đỗ hết.
   Có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng liên tục của các ứng viên. Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích lớn lao này của các bạn ứng viên.
   Chúng tôi cũng hy vọng các bạn ứng viên chưa đạt chứng chỉ quốc gia năm nay sẽ tiếp tục cố gắng học tập để thi đạt trong kỳ thi năm sau.
 
 • Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng
   Năm nay có 48 ứng viên Việt Nam dự thi chứng chỉ quốc gia, có 23 ứng viên thi đỗ, đạt tỉ lệ 47.9%. Tỉ lệ thi đỗ của ứng viên Indonesia là 7,5%, ứng viên Philippine là 17.7%, tỉ lệ thi đỗ toàn ngành gồm cả người Nhật là 89.3%.
  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154325_00001.html
   
 • Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề hộ lý (yêu cầu có 3 năm kinh nghiệm thực tế mới được dự thi)
     Năm nay có 106 ứng viên Việt Nam dự thi chứng chỉ quốc gia, có 93 ứng viên thi đỗ, đạt tỉ lệ 87,7%.
  Tỉ lệ thi đỗ của ứng viên Indonesia là 31,1%, ứng viên Philippine là 40,3%, tỉ lệ thi đỗ toàn ngành gồm cả người Nhật là 73,7%.
  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199604_00001.html