Kết quả thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý năm 2018 của ứng viên EPA

2018/4/3
Căn cứ vào Hiệp định đối tác kinh tế Việt- Nhật (VJEPA), hàng năm các ứng viên điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản. Tính đến nay đã có 4 khóa với tổng số 673 ứng viên nhập cảnh Nhật Bản. Việc đưa ứng viên sang Nhật Bản theo chương trình EPA, ngoài Việt Nam còn có Indonesia và Philippine.
Các ứng viên điều dưỡng, hộ lý sau khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ vừa làm việc vừa học tập để hướng tới mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý.
Lần này, chúng tôi xin thông báo kết quả thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng, hộ lý năm 2018 của ứng viên EPA.
Các ứng viên Việt Nam rất đáng tự hào khi đạt tỉ lệ thi đỗ chứng chỉ quốc gia cao gấp đôi so với các ứng viên Indonesia và Philippine.
Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên các ứng viên hộ lý Việt Nam dự thi và đạt tỉ lệ thi đỗ 93,7%, cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ thi đỗ toàn ngành bao gồm cả người Nhật là 70,8%.
Có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng liên tục của các ứng viên. Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích lớn lao này của các bạn ứng viên.
Chúng tôi cũng hy vọng các bạn ứng viên chưa đạt chứng chỉ quốc gia năm nay sẽ tiếp tục cố gắng học tập để thi đạt trong kỳ thi năm sau.
 
  • Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề điều dưỡng
 Năm nay có 40 ứng viên Việt Nam dự thi chứng chỉ quốc gia, có 18 ứng viên thi đỗ, đạt tỉ lệ 45%.
Tỉ lệ thi đỗ của ứng viên Indonesia là 13,4%, ứng viên Philippine là 16,8%, tỉ lệ thi đỗ toàn ngành gồm cả người Nhật là 91%.
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154325.html
 
  • Kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản nghề hộ lý (yêu cầu có 3 năm kinh nghiệm thực tế mới được dự thi)
Năm nay có 95 ứng viên Việt Nam dự thi chứng chỉ quốc gia, có 89 ứng viên thi đỗ, đạt tỉ lệ 93,7%.
Tỉ lệ thi đỗ của ứng viên Indonesia là 38,5%, ứng viên Philippine là 37,8%, tỉ lệ thi đỗ toàn ngành gồm cả người Nhật là 70,8%.
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199604.html
 
 
 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (Phụ trách: Mr. Momoi)
TEL:+84-4-3846-3000
FAX:+84-4-3846-3044