Kết quả thi vấn đáp Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2018

   Đại sứ quán Nhật Bản xin trân trọng thông báo kết quả thi vấn đáp lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Mobukagakusho)
năm 2018 đã diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017 như sau:
(* Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thi này)

 

1. Danh sách thí sinh đỗ trong kỳ thi vấn đáp:
Đề nghị các thí sinh xem kết quả thi vấn đáp trên trang web của Cục hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam:
(http://vied.vn/vi/tin-tuc/tong-hop/931-thong-bao-ket-qua-thi-van-dap-hoc-bong-mext-cap-nam-2018-cua-chinh-phu-nhat-ban.html).
※ Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thi này

 

2. Kết quả tuyển chọn cuối cùng:
(1) Những thí sinh đỗ trong kỳ thi vấn đáp lần này là “Thí sinh đỗ vòng 1” và sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiến cử để nhận
Học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2018. Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ tiến hành “Tuyển chọn vòng 2”
(dự kiến đến tháng 12/2017).
(2) Vì vậy kết quả đỗ của kỳ thi vấn đáp lần này chưa phải là kết quả cuối cùng. Có trường hợp thí sinh sẽ không được lựa chọn trong vòng tuyển chọn cuối cùng tại Nhật Bản trong thời gian tới.
(3) Kết quả tuyển chọn cuối cùng dự kiến sẽ được thông báo chính thức trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Cục hợp tác nước ngoài
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ cuối tháng 12 năm 2017 đến cuối tháng 2 năm 2018.

 

3. Lưu ý đối với Lưu học sinh nghiên cứu sinh
Đề nghị kiểm tra thông tin trên trang web của Cục đào tạo với nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam:
(http://vied.vn/vi/tin-tuc/tong-hop/931-thong-bao-ket-qua-thi-van-dap-hoc-bong-mext-cap-nam-2018-cua-chinh-phu-nhat-ban.html).

 

4. Lưu ý đối với lưu học sinh đại học và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp:
Đề nghị kiểm tra thông tin trên trang web của Cục đào tạo với nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam:
(http://vied.vn/vi/tin-tuc/tong-hop/931-thong-bao-ket-qua-thi-van-dap-hoc-bong-mext-cap-nam-2018-cua-chinh-phu-nhat-ban.html).