Ký kết biên bản ghi nhớ về giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực chuyên gia dinh dưỡng giữa Tỉnh Kanagawa và Trường Đại học Y Hà Nội

   Ngày 12 tháng 7, tại Hà Nội, Thống đốc Kuroiwa Yuji, Tỉnh Kanagawa đã ký kết Biên bản ghi nhớ về giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ chế chuyên gia dinh dưỡng với Giáo sư Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.

   Cùng ngày, Thống đốc Kuroiwa đã tới chào xã giao Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế và trao đổi ý kiến về hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe y tế.
Dưới đây là những nội dung cơ bản của biên bản ghi nhớ :

・Phái cử Giảng viên trường Đại học Y tế Phúc lợi tỉnh Kanagawa tới trường Đại học Y Hà Nội từ năm tài khóa này tới năm 2019 để xây dựng cơ chế chuyên gia dinh dưỡng ở Việt Nam, hỗ trợ xây dựng và quản lý hệ thống quản lý dinh dưỡng ở trường Đại học Y Hà Nội (dự án JICA)
・Tạo điều kiện tiếp nhận cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Y Hà Nội tới tỉnh với vai trò cán bộ nghiên cứu chính sách của tỉnh Kanagawa
・Trường Đại học Y tế Phúc lợi tỉnh Kanagawa tiếp tục giao lưu, hợp tác với Khoa dinh dưỡng, trường Đại học Y Hà Nội. Đây là ngôi trường đầu tiên của Việt Nam thành lập khoa dinh dưỡng vào năm 2013.

 
      

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh (bên trái) và Thống đốc Kuroiwa (bên phải) trao đổi bản ghi nhớ  
 
       
     
     Đoàn công tác tỉnh Kanagawa và cán bộ trường Đại học Y Hà Nội
 
      
 
          Đại sứ Umeda (bên trái) và Thống đốc Kuroiwa (bên phải)
 

Đầu mối liên lạc :
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (Mr Momoi)
Tel:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044