45

Hội thảo giáo dục quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản

Tên sự kiện:  Hội thảo giáo dục quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản

Tên cơ quan tổ chức sự kiện:  Asja International, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Thời gian tổ chức:  19/1/2018~21/1/2018

Địa điểm:  Khách sạn Army, số 1 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

Tóm tắt:  Hội thảo giáo dục quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 đến 21/1/2018 sẽ tập trung vào việc báo cáo tình hình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân tài, mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học. Các báo cáo được chia làm 3 tiểu ban: 1) Chính sách đào tạo nhân tài và chính sách dạy nghề tại các nước, 2) Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhận lực các nước, 3) Chính sách giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh đào tạo nguồn nhận lực toàn cầu.
Các hoạt động:
Ngày 19/1( từ 13:30 -17:30) : Hội chợ việc làm do JAV tổ chức
Ngày 20/1 (từ 8:30 - 17:00): Hội thảo quốc tế

URL:  http://jav.vn/vi/thong-bao-ve-hoi-thao-giao-duc-nhat-ban-asean-lan-thu-2-jase-2018/