LỄ HỘI NHẬT BẢN - VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Tên sự kiện:  LỄ HỘI NHẬT BẢN - VIỆT NAM  LẦN THỨ 5

Cơ quan tổ chức: Ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam

Thời gian tổ chức:  27/1/2018 ~ 28/1/2018

Địa điểm tổ chức:  Công viên 23 tháng 9

Tóm tắt sự kiện: Đây là sự kiện giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Dự kiến sẽ đưa ra triển lãm rất nhiều gian hàng. Kính mời các bạn tới tham gia.

Lễ hội sẽ khai mạc vào lúc 9h00

URL:  http://japan-vietnam-festival.jp/info.html