KỶ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN - VIỆT NAM

2017/8/17

CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

   > Thủ tục đăng ký                                                                                                                                                      December 15, 2017
   > Tóm tắt nội dung các sự kiện liên quan December 15, 2017
   > Danh sách các sự kiện liên quan July 18, 2018
   

THÔNG BÁO

   > Thành lập Ban tổ chức sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam August 17, 2017
 

LOGO SỰ KIỆN

   > Thông báo về kết quả tuyển chọn và việc sử dụng Logo kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam December 25, 2017
   > Cuộc vận động thiết kế logo kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản- Việt Nam August 18, 2017