Lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nhật lần 8

2018/1/26
Tên sự kiện:  Lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nhật lần 8

Tên cơ quan tổ chức sự kiện:  Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán

Thời gian tổ chức:  18/3/2018

Địa điểm:  Trường Nhật ngữ Giang Anh Thù Lỗ,Liên Hà, Đông Anh Hà Nội

Tóm tắt:  Vào trung tuần tháng 3 hàng năm thì Hiệp hội chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện Đông Anh thành phố Hà Nội để tổ chức Lễ hội giao lưu văn hoá Việt Nhật và tính đến năm 2018 đã tổ chức được 8lần. Năm 2018 là năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam. Chính vì vậy Hiệp hội chúng tôi dự kiến tổ chức Lễ Hội Giao lưu văn hóa Việt Nhật lần 8. Thông qua lễ hội chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến với nhiều người dân Việt Nam và đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.

URL:  http://jlan.jp/le-hoi-viet-nhat-nam-2018/