Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu quốc tế kết nối doanh nghiệp và trường đại học về kỹ thuật hàn giữa Công ty Taiyo Nissan, Công ty Japan Gas Việt Nam, Trường đại học Osaka và Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 13 tháng 4, “Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu quốc tế kết nối doanh nghiệp và trường đại học giữa Công ty Taiyo Nissan, Công ty Japan Gas Việt Nam, Trường đại học Osaka và Trường đại học Bách khoa Hà Nội” đã được tổ chức với sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản UMEDA Kunio. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Hoạt động phối hợp nghiên cứu kết nối giữa doanh nghiệp và trường đại học này là việc ứng dụng kỹ thuật hàn hàng đầu thế giới của trường Đại học Osaka và khí hàn có tính năng cao của công ty Taiyo Nisan cùng với sự tham gia của giáo viên và học sinh của Trường đại học Bách khoa Hà Nội để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, phát triển nghiên cứu. Công ty Japan Gas Việt Nam cũng tiếp nhận các sinh viên thực tập của Trường đại học bách khoa Hà Nội.
 
Hiện nay Việt Nam cần phải xác lập một “mô hình tăng trưởng mới” để “kế tục” mô hình tăng trưởng đã tồn tại cho đến nay là “Đầu tư nước ngoài và giá nhân công rẻ”. Để có thể thành công với mô hình tăng trưởng mới thì Việt Nam cần phải “Nuôi dưỡng nền công nghiệp sản xuất địa phương có sức cạnh tranh”, “Nâng cao năng suất lao động”, “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao”.
 
Trong bối cảnh đó, việc phối hợp nghiên cứu kết nối giữa doanh nghiệp và trường đại học này sẽ là sự hợp tác rất kịp thời góp phần vào việc duy trì sự phát triển của Việt Nam và đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ làm “Tăng cường mối liên kết” giữa doanh nghiệp và trường đại học tham gia mà còn là “hình mẫu tiêu biểu” cho sự kiên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học hai nước
 
Hơn nữa, Trường đại học Osaka và Trường đại học Bách Khoa đang xúc tiến kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật viên hàn, hy vọng rằng đây sẽ nơi đầu tiên đặt nền tảng cho sự phát triển khoa học kỹ thuật đóng góp cho xã hội được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu vốn còn tương đối ít ỏi ở Việt Nam.
 
Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio
 
     


Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu kết nối doanh nghiệp và trường đại học của 4 đơn vị
 

Đại sứ UMEDA phát biểu chúc mừng