45

Lễ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại Thương và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản

Tên sự kiện:  Lễ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại Thương và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản

Tên cơ quan tổ chức sự kiện:  Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật bản
                                                    Đại học Ngoại thương

Thời gian tổ chức:  26/1/2018

Địa điểm:  Đại học Ngoại Thương (91 Chùa Láng, Hà Nội)

Tóm tắt:  Mục đích của việc ký thỏa thuận:  hai bên tiến hành hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục, học thuật; đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế trên các phương diện như nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường; tiếp tục góp phần vào việc bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển của Việt Nam và Nhật Bản.

Thời gian tổ chức:  14:30~15:30 ngày 26 tháng 1 năm 2018