Lễ trao tặng bằng khen cho cán bộ người nước ngoài làm việc trong cơ quan ngoại giao tại nước sở tại năm 2018

   Ngày 19 tháng 9 tại Nhà riêng Đại sứ đã diễn ra lễ trao tặng bằng khen và quà lưu niệm cho Cán bộ Nguyễn Đình Dũng (công tác 20 năm) và Cán bộ Đỗ Trọng Hùng (công tác 10 năm) bởi những đóng góp tích cực trong suốt quá trình công tác.