Lễ trao Huân chương Cống hiến lâu dài, có tia sáng bạc cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, nguyên cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

  
  
   Vào ngày 30 tháng 6, Lễ trao Huân chương Cống hiến lâu dài, có tia sáng bạc cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, nguyên cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam được tổ chức tại Nhà riêng Đại sứ. Đại sứ Umeda đã trao Huân chương cho gia đình vì bà Hoa đang sống ở nước ngoài.
 


 

 

 


Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Phụ trách: Mr. Takeshi Matsunaga
TEL:+84-4-3846-3000
FAX:+84-4-3846-5930