Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Ông Ushio Mitsuhiro, Chuyên gia cố vấn chính sách của JICA

     Ngày 17 tháng 1, Chuyên gia cố vấn chính sách của Jica, Ông Ushio Mitsuhiro đã được Bộ Y tế Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” vì những đóng góp cho lĩnh vực y tế của Việt Nam như tham vấn Bộ Y tế Việt Nam về chính sách y tế…

     Tại lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham dự, trao tặng bằng khen, huy chương và chia sẻ sự cảm ơn sâu sắc về những đóng góp của Chuyên gia cố vấn chính sách Oshio trong nhiệm kỳ 2 năm 8 tháng tại Việt Nam.
 
Bộ trưởng Y tế trao tặng huy chương                      
 
 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát
 
Chuyên gia cố vấn chính sách Oshio phát biểu    Ảnh chụp các bên liên quan

Đầu mối liên hệ
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
TEL :  +84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044