Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản cho Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức

   Ngày 29/08/2018, lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản năm 2018 cho Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức đã được tổ chức tại nhà riêng Đại sứ Nhật Bản.
 
   Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức đã tiếp nhận và chăm sóc miễn phí trong 7 năm rưỡi từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 1 năm 2018 cho một công dân Nhật Bản do người này bị di chứng đi lại khó khăn sau xuất huyết não và cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế và không có điều kiện kinh tế.
 
   Dựa trên những thành tích của Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã quyết định trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2018 cho Ông Nguyễn Tuấn Ngọc.
 
   Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin bày tỏ lòng cảm ơn thành kính và sâu sắc với những cống hiến của Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức cho đến ngày hôm nay.