Lễ trao Huân chương Thụy bảo tia bạc cho ông Nguyễn Hữu Tài và bà Ngô Phương Lan

   Theo quyết định trao tặng huân chương cho người nước ngoài mùa xuân năm 2018 của Chính phủ Nhật Bản, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Lễ trao tặng Huân chương Thụy bảo tia bạc cho ông Nguyễn Hữu Tài, nguyên cán bộ Ban Hành chính (1990 – 2017), và Bà Ngô Phương Lan, nguyên cán bộ Ban Lễ tân (1990 – 2018) của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã được tổ chức tại Nhà riêng Đại sứ. Trong suốt gần 30 năm công tác, Ông Nguyễn Hữu Tài và Bà Ngô Phương Lan đã tận tụy làm việc, hỗ trợ cho các hoạt động của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

   Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn chân thành nhất tới ông Nguyễn Hữu Tài và bà Ngô Phương Lan.