Liên hệ

2018/7/10

 


Mail Address
 
  • Về thủ tục visa và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ công dân Nhật Bản
           ryouji32@ha.mofa.go.jp
  • Về thông tin báo chí truyền thông, văn hóa, giáo dục
           kobunvn@ha.mofa.go.jp
  • Về các vấn đề khác
          soumuhan@ha.mofa.go.jp