Phát miễn phí poster giới thiệu về Nhật Bản

2017/10/20


   Đại sứ quán Nhật Bản sẽ phát miễn phí poster giới thiệu về Nhật Bản cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể dự định tổ chức các hoạt động giới thiệu về văn hóa Nhật Bản theo thứ tự đăng ký. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào có nhu cầu đề nghị làm đơn theo mẫu (PDF/Excel) và trực tiếp mang đến nộp tại Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản.

   ※Đề phòng thất lạc, Đại sứ quán Nhật Bản không nhận gửi poster qua đường bưu điện.

   ※Vì số lượng có hạn nên có thể không đáp ứng được đúng theo yêu cầu cảu của Quý vị.

   Loại Poster

1. COOL JAPAN (2 kích cỡ B3 và B2) (Hình ảnh tham khảo)

(1) Architecture (2) Food Culture (3) Pop Culture (4) Technology (5) Industrial Design (6) The Many Wonders

2. Các địa điểm du lịch Nhật Bản

(Hình ảnh tham khảo)

3. Amazing Japan

(Hình ảnh tham khảo)

Mọi thông tin xin liên hệ về Ban văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
 


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về
Ban văn hóa, thông tin và truyền thông
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tel : +84-4-3846-3000
Fax : +84-4-3846-3045