Quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cao quý nhất cho Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

   Ngày 09 tháng 11, Chính phủ Nhật Bản công bố quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cao quý nhất cho Cố Tổng bí thư Đỗ Mười.
 
  • Ngày ban hành quyết định: ngày 01 tháng 10 năm 2018
  • Hạng huân chương: Huân chương Mặt trời mọc cao quý nhất (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun)

   Trong các năm từ 1988 đến 1997, Cố Tổng bí thư Đỗ Mười đã giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (hiện nay là Thủ tướng) và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi Nhật Bản nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 1992, Cố Tổng bí thư Đỗ Mười lần đầu tiên đến thăm cấp nhà nước Nhật Bản trên cương vị Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, qua đó gây dựng nền móng cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
   Ngoài ra, từ năm 1996 đến năm 2001, Cố Tổng bí thư Đỗ Mười đã dành hết tâm huyết vào “Dự án Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế theo định hướng thị trường ở Việt Nam (Dự án Ishikawa)”, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế hai nước cũng như đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản sau này.
   Vào ngày 01 tháng 10 năm 2018, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã ra đi, để lại niềm tiếc thương cho người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chúng tôi xin bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Cố Tổng bí thư Đỗ Mười, cầu mong linh hồn Ngài yên giấc ngàn thu.
 
Địa chỉ liên hệ
Ban Chính trị, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tel: +84-24-3846-3000
Fax: +84-24-3846-5930