Thông báo về việc thay đổi mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam

2019/7/4

1.Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT- BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
 

2.Học sinh vào học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở đi, khi tốt nghiệp được cấp bằng theo quy định tại thông tư số 10/2017/TT- BLĐTBXH. Xin lưu ý mẫu bằng được cấp theo quy định tại thông tư nói trên khác với mẫu bằng trước đây.

 

Tham khảo số 1: Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp

Tham khảo số 2: Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng