Thị sát tiến độ dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện của tỉnh Hà Tĩnh

  Ngày 4 tháng 8, Bí thư Hayashi, Đại sứ quán Nhật Bản đã tới tỉnh Hà Tĩnh để thị sát tiến độ thực hiện dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện của tỉnh Hà Tĩnh đang được Trung tâm Hành động và khắc phục bom mìn (VBMAC) triển khai trong khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN.

  Hà Tĩnh là một tỉnh nẳm ở khu vực Bắc Trung bộ, một trong những tỉnh trọng yếu trên con đường huyết mạch Bắc Nam và cũng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bom đạn trong chiến tranh Việt Nam. Diện tích đất bị ô nhiễm do bom mìn và vật nổ còn sót lại tại tỉnh lên đến 232.450 ha, chiếm 37,5% diện tích đất bị ô nhiễm của Việt Nam.

  Từ năm 1975 đến nay, số nạn nhân bom mìn, vật nổ còn sót lại của tỉnh là 2.217 người, trong đó có 1.007 người chết. Diện tích đất bị ô nhiễm gây cản trở cho sự phát triển kinh tế của địa phương, vì vậy việc rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại không chỉ đảm bảo cho cuộc sống của người dân được an toàn, an tâm mà còn cống hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hỗ trợ tỉnh trong chương trình xóa đói giảm nghèo. 
  Từ tháng 7 năm 2015, với dự hỗ trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN, tổng số diện tích được thực hiện rà phá là 2.550 ha, tập trung ở khu vực đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng của bom mìn còn sót lại, khu vực dự kiến sẽ tập trung phát triển kinh tế. Dự án đã hoàn thành rà phá khu vực thuộc đối tượng dự án, tiêu hủy được 1.262 quả bom mìn và dự kiến sẽ xử lý 288 quả bom mìn còn lại.

Chính phủ Nhật Bản đã, đang và sẽ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại ở Việt Nam.

 
     
Bom mìn, vật nổ được rà phá của dự án Máy cắt bom
 
Quang cảnh xử lý vật nổ còn sót lại