Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2022

2021/4/22
   Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2022. Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây.
 
   1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1987, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học)
 
   2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)
 
   3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)
 
   4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)
 
 
<Lịch tuyển sinh>
 Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.
 
 
Năm 2021
Ngày 23 tháng 4
 
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
Ngày 27 tháng 5 (thứ năm)~Ngày 28 tháng 5 (thứ sáu) Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Khoảng ngày 15 tháng 6 (thứ ba) Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Cuối tháng 6 (dự kiến 24 ~ 30/6) Thi viết
Đầu tháng 7 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
Trung tuần tháng 7 Thi vấn đáp
Cuối tháng 7 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 10 ~ tháng 12 năm 2021
Sau đại học: tháng 10 năm 2021 ~ tháng 1 năm 2022
Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản
Năm 2022
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 12 năm 2021
Sau đại học: tháng 1 năm 2022
 
Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
Tháng 4 hoặc tháng 9 ~ tháng 10 Lên đường sang Nhật Bản