Thống đốc tỉnh Saitama UEDA Kiyoshi thăm Việt Nam

   Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 vừa qua, thống đốc tỉnh Saitama UEDA Kiyoshi đã có chuyến thăm Việt Nam. Ngày 26 tháng 10, Thống đốc Ueda đã lần lượt có các cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời tiến hành ký kết với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong sử dụng hiệu quả kĩ sư và cán bộ kĩ thuật”.

   Tỉnh Saitama đã thiết lập “Saitama Desk” đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng hoạt động sang Việt Nam, tiến hành những cơ chế như thiết lập “trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài Saitama” có cửa sổ tư vấn bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam sinh sống tại tỉnh.

   Ngày 26 tháng 10, Đại sứ Umeda đã tham dự và có bài phát biểu (đường link bên dưới) tại buổi “Giao lưu kết nối mạng lưới Saitama – Việt Nam”.

   Bài phát biểu của Đại sứ Umeda
 

Thống đốc Ueda và Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trao đổi biên bản ghi nhớ
 

Chào xã giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vũ Đại Thắng

Chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chào xã giao Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc

Đại sứ Umeda phát biểu tại buổi “Giao lưu kết nối
mạng lưới Saitama – Việt Nam”

Rượu Nhật Bản được sử dụng để phục vụ
khách mời tại buổi giao lưu