Thông tin bằng tiếng Việt hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản

2020/4/27
1. “Hội người Việt Nam tại Nhật Bản”
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng trên mọi mặt,  Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang cung cấp những thông tin hữu ích bằng tiếng Việt (thông tin y tế, thủ tục xin tư cách lưu trú v.v.) trên facebook cho người Việt nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trang facebook của Hội như sau:
 
Facebook của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
https://www.facebook.com/VAIJ.Fanpage
 
Ví dụ: Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên quan đến tư vấn y tế được đăng tải trên trang thông tin về "Chiến dịch hỗ trợ y tế dịch Covid-19 dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản",.
https://www.facebook.com/VAIJ.Fanpage/posts/3021507084537627?__tn__=K-R
 
 
2. “KOKORO”
Quý vị cũng có thể xem các thông tin liên quan đến Covid-19 trên “KOKORO”, một trang web cung cấp thông tin hỗ trợ cho những người Việt Nam sẽ sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.
 
https://www.facebook.com/heart.reporter/photos/a.132677501436320/233594211344648/?type=3&theater
 
Đây là trang giới thiệu “Cẩm nang hội thoại chỉ bằng ngón tay” cung cấp miễn phí thông tin liên quan tới Covid-19 bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau do Cục xuất bản Trung tâm thông tin phát hành. Cuốn cẩm nang này là công cụ giúp người sử dụng dùng ngón tay chỉ để truyền đạt những từ ngữ khó tại các cơ sở y tế hay cửa hàng. Những thuật ngữ sử dụng trong các bản tin liên quan đến Covid-19 cũng được giới thiệu tại đây.
 
3. “Chính quyền địa phương”
Ngày 17 tháng 4, Chính quyền Thành phố Tokyo đã thành lập Trung tâm tư vấn đời sống sống dành cho người nước ngoài (có sử dụng tiếng Việt) như một biện pháp khẩn cấp để tiếp nhận thông tin và tư vấn cho người nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng gây bất an và ảnh hưởng tới đời sống.
 
●Trang web Chính quyền thành phố Tokyo (Thành lập Trung tâm tư vấn đời sống dành cho người nước ngoài) (Tiếng Việt):
https://translation2.j-server.com/LUCTBOUSAI/ns/tl.cgi/https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007709.html?SLANG=ja&TLANG=vi&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0