(Dành cho những người muốn đi du học Nhật Bản) Thông tin liên quan đến du học Nhật Bản

2019/4/3
 Mục “Q&A về du học Nhật Bản” trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản giúp những người có nguyện vọng du học Nhật Bản tiếp nhận được những thông tin cơ bản.  
 
(Tiếng Việt) https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_DuhocNhat_Q-A.html
(Tiếng Nhật) https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20160921_Jp_RyugakuQ-A.html
 

 Điểm đến du học của bạn là gì?
Trường tiếng Nhật? Trường trung cấp chuyên nghiệp? Trường cao đẳng kỹ thuật? Trường đại học? Sau đại học?
 
 Liên quan đến việc đi du học này, “Cẩm nang hướng dẫn tự tìm thông tin về du học Nhật Bản” đã được đăng tải công khai.
(Tiếng Việt)「Cẩm nang hướng dẫn tự tìm thông tin về du học Nhật Bản
(Tiếng Nhật)「Cẩm nang hướng dẫn tự tìm thông tin về du học Nhật Bản
 
Nội dung:
「Trước tiên, điều mà chúng tôi mong muốn các bạn học sinh, sinh viên biết và lưu ý!」
「1 Mục đích đi Nhật của bạn là gì?」
「2 Vào học trường nào?」
「3 Vào học trường tiếng Nhật nào?」
「4 Vào học trường trung cấp chuyên nghiệp nào?」
「5 Vào học trường cao đẳng kỹ thuật nào?」
「6 Vào học trường đại học nào?」
「7 Vào học sau đại học tại trường đại học nào?」
 
 Văn phòng JASSO tại Việt Nam là cơ quan xúc tiến du học của Chính phủ Nhật Bản.
Hãy sử dụng các thông tin của văn phòng JASSO Việt Nam: thông tin về học bổng, kỳ thi du học Nhật Bản.
 
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/
https://www.jasso.org.vn/