Trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) liên quan tới chương trình kỹ năng đặc định với Việt Nam

2019/7/1
1. Ngày 1 tháng 7, tại Nhật Bản đã diễn ra Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác (bản dịch tham khảo (PDF)/ bản tiếng Anh (PDF)) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình liên quan đến nguồn nhân lực người nước ngoài có tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”. Bản ghi nhớ hợp tác này được Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi xã hội và Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cùng với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) thiết lập nên và có những nội dung cơ bản dưới đây.

2. Tới đây, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan của Nhật Bản và Việt Nam để thực hiện kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề và năng lực tiếng Nhât của ứng viên, nhằm đưa nguồn nhân lực có kỹ năng đặc định của Việt Nam tới Nhật Bản một cách thích hợp nhất.

   【Nội dung chính của MOC】
   【Những điểm chung】
・Các Bộ, Ngành liên quan của hai nước sẽ thảo luận và chia xẻ thông tin nhằm bảo đảm cho hoạt động phái cử và tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định được triển khai một cách thuận lợi và đúng luật (đặc biệt là việc loại bỏ các tổ chức trung gian xấu) và giải quyết các vấn đề liên quan tới lao động kỹ năng đặc định trong thời gian làm việc tại Nhật Bản.
・Những thông tin bao gồm hành vi thu các khoản phí và lệ phí mà luật pháp mỗi nước không cho phép.
・Trao đổi nội dung liên quan đến việc hợp tác nhằm ngăn ngừa tình trạng công dân Việt Nam lấy tư cách lưu trú “du học” để nhập cảnh Nhật Bản với mục đích làm việc.

   【Cam kết của các Bộ, Ngành Nhật Bản 】
・Phía Nhật Bản chỉ tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và có tên trong “Danh sách xác nhận” được thông qua bởi Bộ Việt Nam.
・Đưa vào văn bản hướng dẫn các cơ quan tiếp nhận về nguyên tắc chia sẻ chi phí liên quan cần thiết để phái cử lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài.
・Khi được chia sẻ thông tin về một cơ quan hỗ trợ đăng ký hoặc cơ quan tiếp nhận có hành vi vi phạm thì tiến hành điều tra, có biện pháp xử lý và thông báo cho Bộ Việt Nam.
・Không tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định của Việt Nam chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của Việt Nam (bao gồm quy định về các khu vực, ngành nghề cấm).

   【Cam kết của Bộ Việt Nam】
・Thẩm định và cấp phép cho cơ quan phái cử. Không cho phép cơ quan phái cử đưa người lao động kỹ năng đặc định đến các tổ chức tiếp nhận có những hành vi không phù hợp với luật và quy định của Việt Nam.  
・Khi được chia sẻ thông tin về việc một cơ quan phái cử có những hành vi không phù hợp, Bộ Việt Nam phải tiến hành điều tra, có biện pháp xử lý và thông báo cho Bộ, Ngành Nhật Bản.
・Cấp “Danh sách xác nhận” cho lao động kỹ năng đặc định.