Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng có thời hạn “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở” (nhân viên Việt Nam)

     Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng có thời hạn để thực hiện một số công việc của Đại sứ quán liên quan đến “Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở”.

1. Mô tả công việc:
    Nhân viên hợp đồng có thời hạn sẽ thực hiện công việc liên quan đến việc hình thành, triển khai và theo dõi dự án của “chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở” tại Việt Nam theo sự chỉ đạo của cán bộ phụ trách của Đại sứ quán trên cơ sở Hợp đồng có thời hạn ký kết với Đại sứ quán.           
    Nội dung công việc cụ thể như sau đây.
  1. Khảo sát thực tế tại địa phương thực hiện dự án
  2. Thu xếp tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ và các buổi lễ khác
  3. Tiếp nhận báo cáo của đơn vị nhận viện trợ.v.v.
  4. Quản lý, giám sát và theo dõi tình hình thực hiện dự án
2. Điều kiện ứng tuyển
(1) Thời hạn hợp đồng
     Sau tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
    *Tùy theo năng lực công tác và nguyện vọng của người lao động, có thể kéo dài thời hạn lên đến 1 năm
(2) Yêu cầu về năng lực
a. Ngoại ngữ
    Có khả năng sử dụng tiếng Anh để hoàn thành công việc. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
b.Trình độ học vấn
    Tốt nghiệp đại học trở lên
c.Yêu cầu khác
   ・ Khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần
   ・ Có kiến thức và quan tâm đến hợp tác phát triển và hợp tác kinh tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phát triển từ 3 năm trở lên
   ・ Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản (Word, Excel, Powerpoint.v.v.)
   ・ Có thể đi công tác địa phương

3. Cách thức ứng tuyển:
     Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ dưới đây tới địa chỉ e-mail: grassrootishokuin@ha.mofa.go.jp , tiêu đề e-mail ghi rõ: “Ứng tuyển cho vị trí nhân viên có thời hạn cho Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (tên của ứng viên)”. Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 11/2/2019.
  1. Lý lịch bằng tiếng Nhật/tiếng Anh (kèm theo ảnh)
  2. Lý do ứng tuyển (nêu lý do ứng tuyển trong khoảng 1 trang giấy A4, ví dụ như mong muốn phát huy kiến thức và kinh nghiệm có được trong quá trình học tập hoặc công tác từ trước đến nay ở vị trí công tác mới này như thế nào (hình thức tự do, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
  3. Giấy chứng nhận trình độ học vấn cao nhất (chấp nhận bản sao)
  4. Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ (TOEFL, TOEIC.v.v.) (chấp nhận bản sao)
    Ứng viên cần ghi rõ địa chỉ e- mail và số điện thoại trong lý lịch. Đại sứ quán chỉ sử dụng thông tin cá nhân do ứng viên cung cấp để xét tuyển và đảm bảo nghiêm ngặt việc giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, xin lưu ý trước về việc Đại sứ quán sẽ không gửi trả lại hồ sơ đã ứng tuyển.

4. Cách thức xét tuyển
    Sau khi xét duyệt hồ sơ, Đại sứ quán sẽ phỏng vấn đối tượng đã vượt qua vòng này.
* Đại sứ quán sẽ không liên hệ đến ứng viên thi trượt vòng xét duyệt hồ sơ. Đối với ứng viên không vượt qua vòng phỏng vấn, Đại sứ quán sẽ thông báo bằng e-mail kết quả này. Đại sứ quán không tiếp nhận bất cứ liên hệ nào về quá trình tuyển dụng cũng như kết quả xét tuyển.v.v.

5. Các điểm cần lưu ý
(1) Hợp đồng có thời hạn này không phải là hợp đồng lao động mà đây là hợp đồng có thời hạn để thực hiện nghiệp vụ cụ thể của Đại sứ quán. Vì vậy, người lao động không được hưởng chế độ đãi ngộ của hợp đồng lao động thông thường. Người lao động cần phải tự tham gia bảo hiểm.
(2) Nhân viên hợp đồng có thời hạn không phải là người lao động được thuê hoặc phái cử với tư cách là nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài (không phải là nhân viên Đoàn ngoại giao), và cũng không phải là người đại diện cho Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại nước ngoài.