Tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 6 tham gia chương trình VJEPA

2017/9/28
   Trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt- Nhật, hàng năm cơ quan chức năng của hai nước thực hiện đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

   Lần này, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (DOLAB) thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (MOLISA) thông báo tuyển ứng viên khóa 6 tại website:  http://molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27057

   Những người có nguyện vọng tới Nhật Bản với tư cách ứng viên điều dưỡng, hộ lý sẽ được đào tạo tiếng Nhật 1 năm và phải tham dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật.
  
   Tính từ khóa 1 đến khóa 4 đã có 673 ứng viên sang Nhật Bản, khóa 5 hiện đang tham dự khóa đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam.

 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ban Kinh tế (Phụ trách: Mr. Momoi)
TEL:+84-4-3846-3000
FAX:+84-4-3846-3044