Hướng dẫn về chế độ xin visa ủy thác

2020/3/17
      Từ ngày 15 tháng 12 năm 2016, Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin và trả kết quả visa thông qua Đại lý ủy thác do Đại sứ quán chỉ định song song với việc tiếp nhận tại cửa sổ lãnh sự như thông thường (gồm 13 Đại lý ủy thác).
      Trường hợp sử dụng dịch vụ của Đại lý ủy thác, quý khách cần phải trả thêm phí dịch vụ do các công ty đó qui định ngoài lệ phí visa nộp cho Đại sứ quán nhưng có thể nhận kết quả visa sớm hơn 5 ngày (tối đa) so với nộp ở trực tiếp tại cửa sổ lãnh sự của Đại sứ quán Nhật Bản.   
      Khuyến khích tích cực sử dụng chế độ này
vì đây là chế độ thuận tiện cho những người sống ở xa hay không có thời gian đến trực tiếp Đại sứ quán hoặc cần hướng dẫn thủ tục.
 

1. Danh sách các đại lý ủy thác

      Hiện tại, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có tiếp nhận hồ sơ xin visa và trả kết quả tại 13 Đại lý ủy thác.
      Ngoại trừ những trường hợp sau: người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ, người được cơ quan chính phủ Nhật Bản mời, người muốn xem xét theo diện nhân đạo, tất cả những trường hợp visa khác đều có thể sử dụng Đại lý ủy thác.
      Chi tiết hãy trực tiếp liên lạc với Đại lý ủy thác được Đại sứ quán Nhật Bản chỉ định.
   

2. Những chú ý về việc sử dụng dịch vụ

      □   Hồ sơ cơ bản giống với xin trực tiếp tại cửa sổ của Đại sứ quán Nhật Bản.
      □   Phí dịch vụ hay thời gian tiếp nhận có thể khác nhau giữa các Đại lý ủy thác.
      □   Chế độ này không phải là cam kết sẽ cấp visa sau 10 ngày làm việc. Quý khách sử dụng dịch vụ Đại lý ủy thác vẫn cần thu xếp thời gian thoải mái để tiến hành thủ tục xin visa.
      □   Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của Đại lý ủy thác có điểm không thích hợp xin hãy thông báo với Ban lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản.
 

 (Hết)