Visa y tế: Khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe, trị liệu, điều trị bằng suối nước nóng v.v.

2018/10/5

   Visa này dùng để sang Nhật khám, chữa bệnh v.v.
      □ Có thể tiến hành nhiều hoạt động y tế như khám, chữa, dưỡng bệnh v.v.
      □ Có thể liên tục lưu trú, điều trị v.v. tại Nhật mỗi lần tối đa 90 ngày
      □ Nhiều lợi ích như không chỉ riêng người đi chữa bệnh được cấp mà người đi cùng cho dù không phải họ hàng cũng có thể thuộc diện được cấp.
 

 

1. Thủ tục xin visa

     Bệnh nhân người nước ngoài muốn xin visa này trước hết cần lấy được giấy chứng nhận bảo lãnh từ cơ quan bảo lãnh chỉ định (Công ty điều phối y tế, công ty du lịch v.v.) kèm theo những giấy tờ cần thiết khác để nộp hồ sơ.
Chi tiết thủ tục hoặc danh sách các cơ quan bảo lãnh chỉ định có thể xác nhận tại trang web này.

2. Visa được cấp 

     Visa y tế
     Loại visa: Nhiều lần tùy từng trường hợp
     Thời hạn hiệu lực: Tối đa 3 năm
     Thời hạn lưu trú: 15 ngày – 30 ngày – 90 ngày, 6 tháng hoặc 1năm
 
     □ Loại visa, thời hạn hiệu lực và thời hạn lưu trú sẽ được xem xét dựa theo các thông tin như tình trạng bệnh của bệnh nhân người nước ngoài.

     □ Visa ngắn hạn vẫn có thể sang Nhật tiếp nhận điều trị. Tuy nhiên, cần chú ý là vẫn có cơ quan y tế của Nhật từ chối nhận điều trị khi người đăng ký có visa du lịch tự túc.
 
 
 【Chú ý】 
1 Hồ sơ thiếu, nội dung không điền đầy đủ sẽ không được tiếp nhận.
2 Tùy từng trường hợp, có thể sẽ yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc yêu cầu phỏng vấn.
3 Nếu Đại sứ quán yêu cầu nhưng không bổ sung giấy tờ hoặc không phỏng vấn, hồ sơ sẽ bị dừng xét duyệt.
4 Có trường hợp sẽ cần thời gian xét duyệt lâu hơn trên vài tuần, hãy thu xếp thời gian thoải mái để trình nộp hồ sơ xin visa.
5 Nếu cần trả lại bản gốc nhất định phải trình nộp thêm 1 bản photocopy.
6 Trừ các giấy tờ đã ghi rõ thời hạn hiệu lực, tất cả giấy tờ trong hồ sơ trình nộp phải trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành.
 
 (Hết)