Cảnh báo liên quan đến Học bổng của Chính Phủ Nhật Bản

2017/1/23
 Cảnh báo về các thông báo đáng ngờ liên quan đến Học bổng của Chính Phủ Nhật Bản
 
 Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại một số nước ở Châu Phi hiện nay có khá nhiều thư điện tử (email) và trang web có đăng thông tin tư vấn về việc chiêu sinh học bổng của Chính phủ Nhật Bản do các tổ chức, đoàn thể không chính thống tiến hành. Hơn nữa, khi liên lạc với các tổ chức này thì luôn được yêu cầu phải gửi tiền qua ngân hàng như là tiền bảo lãnh để đảm bảo việc đăng ký học bổng này.

 Việc chiêu sinh và tuyển sinh Học bổng của Chính phủ Nhật Bản chính thức chỉ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại các nước, hoặc các trường đại học của Nhật Bản. Hơn nữa, khi thí sinh đăng ký dự thi chương trình học bổng này tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại các nước đều không phải nộp bất kỳ một khoản tiền bảo lãnh nào.

 Vì vậy, chúng tôi xin cảnh báo các thí sinh cần đặc biệt lưu ý về những nguồn thông tin không đáng tin cậy liên quan đến Học bổng của Chính phủ Nhật Bản. Những người có quan tâm hãy đến tìm hiểu những thông tin liên quan đến học bổng này tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại nước ngoài như Đại sứ quán Nhật Bản.