Thông báo cho mượn đồ và đĩa DVD giới thiệu về văn hóa Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đang tiến hành cho mượn các đồ vật và đĩa DVD để giới thiệu về văn hoá Nhật Bản. Sau đây là những quy định về việc cho mượn đồ:
 
1. Cho mượn miễn phí, tuy nhiên trong trường hợp mượn các  trang phục  như bộ đồ Happi thì cần giặt sạch sẽ trước khi trả lại.
2. Về nguyên tắc, chỉ cho các cơ quan đoàn thể hoạt động phi lợi nhuận tại Việt Nam như các cơ quan giáo dục, các cơ quan đoàn thể văn hoá v.v.. mượn. Không cho các cá nhân mượn.
3. Không cho mượn đối với các hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Ngoài ra cũng có trường hợp từ chối không  cho mượn tuỳ theo mục đích sử dụng và nội dung  hoạt động.
4. Trường hợp đồ vật cho mượn bị mất hay bị hư hỏng, phải bồi thường.
5. Khi mượn đồ hoặc  trả đồ, cần trực tiếp đến Trung tâm Thông tin Văn hoá Đại sứ quán Nhật Bản. Để tránh những sự cố có thể xảy ra do vận chuyển qua đường bưu điện, Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận việc xin mượn và trả lại thông qua đường bưu điện.
6. Đề nghị gửi Đơn đăng ký mượn đồ vật bằng văn bản đến Đại sứ quán Nhật Bản trước thời gian mượn 1 tuần.
 (Đơn đăng kí mượn đồ: PDF/ Excel)
 (Đơn đăng kí mượn DVD: PDF/ Excel)
7. Thời gian mượn đồ về nguyên tắc là không quá 1 tuần.
8. Do số lượng đồ cho mượn có hạn, nên sẽ có trường hợp không đáp ứng được đơn xin mượn đồ của cơ quan, tổ chức.
 
Vui lòng tham khảo Danh sách các đồ vật cho mượnDanh sách các đĩa DVD cho mượn để biết thông tin về các đồ vật và đĩa DVD có thể được mượn. Ngoài ra, vui lòng liên lạc với Ban Văn hoá Đại sứ quán Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.
 


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về
Trung tâm Thông tin Văn hóa
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tel : +84-4-3846-3000
Fax : +84-4-3846-3045
Email: kobunvn@ha.mofa.go.jp