Thông báo cho mượn đồ và đĩa DVD giới thiệu về văn hóa Nhật Bản

2022/11/25

    Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đang tiến hành cho mượn các đồ vật và đĩa DVD để giới thiệu về văn hoá Nhật Bản.

   Trường hợp muốn mượn đồ, vui lòng đọc kĩ thông tin dưới đây và gửi Đơn đăng ký mượn đồ đến địa chỉ email tiếp nhận trước thời gian mượn 1 tuần. Vui lòng tham khảo Danh sách các đồ vật cho mượn và Danh sách các đĩa DVD cho mượn (PDF/Excel) để biết thông tin về các đồ vật và đĩa DVD có thể được mượn.
 

     (Email đăng ký mượn đồ:kobunvn@ha.mofa.go.jp
     (Đơn đăng ký mượn đồ:PDF/ Excel
     (Đơn đăng ký mượn DVD: PDF/ Excel
 

1. Hoạt động được phép mượn đồ
  Các hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản tại Việt Nam. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ không tiến hành cho mượn các đồ vật tại các sự kiện chỉ có người Nhật tham gia.
  Ngoài ra, Đại sứ quán Nhật Bản cũng sẽ không tiến hành cho mượn các đồ vật đối với các hoạt động dưới đây
   (1) Hoạt động trái với thuần phong mỹ tục
   (2) Hoạt động vì mục đích lợi nhuận hoặc Hoạt động ít mang lại lợi ích cộng đồng
   (3) Hoạt động được tổ chức bởi các đoàn thể chính trị, tôn giáo
   (4) Hoạt động mang yếu tố chính trị, tôn giáo
   (5) Hoạt động dẫn đến lợi ích của các tổ chức cụ thể
   (6) Hoạt động vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật Việt Nam
   (7) Các hoạt động mà Đại sứ quán Nhật Bản đánh giá là không phù hợp
 

2. Đoàn thể được phép mượn đồ
Về nguyên tắc, chỉ cho các cơ quan đoàn thể hoạt động phi lợi nhuận tại Việt Nam như các cơ quan giáo dục, các cơ quan đoàn thể văn hoá v.v.. mượn. Không cho các cá nhân mượn.
 

3. Chi phí
Cho mượn miễn phí. Tuy nhiên trong trường hợp mượn các trang phục như bộ đồ Happi thì cần giặt sạch sẽ trước khi trả lại.
 

4. Mượn và trả đồ
Khi mượn đồ hoặc  trả đồ, cần trực tiếp đến Trung tâm Thông tin Văn hoá Đại sứ quán Nhật Bản. Để tránh những sự cố có thể xảy ra do vận chuyển qua đường bưu điện, Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận việc xin mượn và trả lại thông qua đường bưu điện.
 

5. Thời gian mượn đồ
Về nguyên tắc là không quá 1 tuần.
 

6. Điều cần lưu ý
   (1) Trường hợp đồ vật cho mượn bị mất hay bị hư hỏng, phải bồi thường.
   (2) Các đồ vật cho mượn không được sử dụng với mục đích khác với mục đích đã ghi trong Đơn đăng ký mượn đồ. Ngoài ra, không được cho các tổ chức khác thuê lại đồ đã mượn, sao chép hoặc sử dụng thứ cấp các đĩa DVD đã thuê.
   (3) Do số lượng đồ cho mượn có hạn, nên sẽ có trường hợp không đáp ứng được đơn xin mượn đồ của cơ quan, tổ chức.

 


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về
Trung tâm Thông tin Văn hóa
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Tel : +84-4-3846-3000
Fax : +84-4-3846-3045
Email: kobunvn@ha.mofa.go.jp