Viện trợ bảo tồn, phục chế di sản văn hóa

2017/1/9

Bảo tồn tài sản văn hóa hữu hình – vô hình


 Về hợp tác bảo tồn, trùng tu tài sản văn hóa hữu hình – vô hình tại Việt Nam thì đến nay đã thực hiện được các dự án sau: (1) Trùng tu Cung điện Huế (Ngọ Môn), (2) Hỗ trợ bảo tồn Nhã nhạc Việt Nam (Đại học Nghệ thuật Huế), (3) Hỗ trợ một phần trùng tu Cầu Nhật Bản tại Hội An, (4) Hỗ trợ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, (5) Cử chuyên gia bảo tồn thư tịch cổ, (6) Hoàn thiện môi trường bảo tồn Di tích Mỹ Sơn, (7) Hỗ trợ thiết bị bảo tồn Di tích Hoàng thành Thăng Long.
 

* Thực hiện viện trợ văn hóa không hoàn lại

 
 Viện trợ văn hóa không hoàn lại được thực hiện từ năm 1983 nhằm mục đích phát huy việc bảo tồn tài sản văn hóa và di sản văn hóa, biểu diễn, trưng bày liên quan đến văn hóa và hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu. Tính đến năm 2006, Đại sứ quán Nhật Bản đã thực hiện được 28 dự án viện trợ văn hóa không hoàn lại tiêu biểu là dự án viện trợ: (1) Nhạc cụ cho Dàn nhạc giao hưởng, (2) Thiết bị học tiếng Nhật, (3) Thiết bị thể thao, (4) Thiết bị làm phim hoạt hình, (5) Thiết bị nhà chiếu hình vũ trụ, (6) Thiết bị bảo tồn âm nhạc, múa truyền thống, (7) Thiết bị bảo tồn thư tịch cổ v.v...
 

Viện trợ văn hóa không hoàn lại và viện trợ văn hóa không hoàn lại quy mô nhỏ là gì?

 
 Có hai hình thức nhằm hỗ trợ các chương trình góp phần nâng cao hoạt động văn hóa, giáo dục tại Việt Nam là “Viện trợ văn hóa không hoàn lại” và “Viện trợ văn hóa quy mô nhỏ không hoàn lại”. “Viện trợ văn hóa không hoàn lại” được thực hiện vào mùa xuân hàng năm, dành cho các dự án mà Chính phủ Việt Nam (Bộ Ngoại giao) đã tổng kết và đề nghị với Chính phủ Nhật Bản; “Viện trợ văn hóa không hoàn lại quy mô nhỏ” là viện trợ do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trực tiếp tiến hành (quy mô dự án cao nhất là 10 triệu Yên). Đối tượng của cả hai loại viện trợ này là chính quyền các địa phương, cơ quan học thuật/nghiên cứu, cơ quan văn hóa, cơ quan giáo dục bậc đại học và sau đại học, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phổ cập giáo dục bậc đại học và sau đại học v.v..., cung cấp các thiết bị sử dụng trực tiếp cho hoạt động văn hóa, hoạt động giáo dục đại học và sau đại học (thiết bị học ngoại ngữ, nhạc cụ, phần mềm chương trình, thiết bị âm thanh/ánh sáng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị liên quan đến bảo tồn di tích). Chi tiết xin liên hệ Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

 
TEL: 04-845-3000
FAX: 04-845-3045