Về việc xóa tên một số doanh nghiệp khỏi danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản do Chính phủ Việt Nam chứng nhận

   Ngày 4 tháng 9, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam đã liên lạc với Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) rằng căn cứ quy định của Bản ghi nhớ hợp tác song phương về thực tập kỹ năng đã ký kết giữa Nhật Bản và Việt Nam, Bộ này dự định xóa tên hai doanh nghiệp dưới đây khỏi danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

   Với lý do đó, chúng tôi xin thông báo rằng kể từ nay về sau khi làm thủ tục xin phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng tại Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài sẽ không thể sử dụng hai doanh nghiệp phái cử đã nêu. (Thông báo này cũng được đăng tải trên Website của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài).

 

1. Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam (TTC Vietnam Human Resources Joint Stock Company)

2. Công ty cổ phần kết nối nhân lực Việt (Viet Human Resources Connection Joint Stock Company)