Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố giải pháp ngăn ngừa thực tập sinh bỏ trốn

2019/11/22

Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã công bố các chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng thực tập sinh bỏ trốn như sau:

1.Chính sách ngăn chặn các tổ chức tiếp nhận và đoàn thể quản lý không phù hợp tham gia chương trình
- Đối với các tổ chức tiếp nhận/đoàn thể quản lý/cơ quan phái cử có thực tập sinh bỏ trốn, nếu xét thấy trách nhiệm thuộc về các cơ quan này có thể dừng tiếp nhận thực tập sinh mới.
- Dựa trên Bản ghi nhớ hợp tác song phương với nước phái cử, tăng cường các biện pháp xử lý môi giới bên phía nước phái cử.

2.Chính sách ngăn ngừa thực tập sinh bỏ trốn trong thời gian thực tập kỹ năng
- Xem xét việc công bố tên công ty đã tuyển dụng thực tập sinh bỏ trốn
- Kết hợp với khảo sát về kỹ năng đặc định sẽ hỏi thực tập sinh về việc họ được đối xử ra sao (ví dụ như tình hình chi trả lương, có hay không việc xâm hại nhân quyền…)

3.Chính sách ngăn ngừa thực tập sinh đã bỏ trốn làm việc bất hợp pháp
- Tăng cường hoạt động thu thập thông tin về nơi thực tập sinh bỏ trốn có thể ẩn náu từ phía công ty có thực tập sinh đã bỏ trốn đó.
- Tăng cường phát giác tình trạng sử dụng số thẻ ngoại kiều để làm việc bất hợp pháp
- Tăng cường hoạt động xóa tư cách lưu trú của những thực tập sinh bỏ trốn
- Chia sẻ thông tin về thực tập sinh bỏ trốn với Bộ Ngành liên quan.

4.Các chính sách khác
- Nhanh chóng thực hiện kiểm tra thực địa khi phát sinh vấn đề thực tập sinh tử vong hoặc bỏ trốn
- Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú trực tiếp thông báo cho các đoàn thể quản lý về việc thắt chặt các chính sách liên quan tới chương trình.

Nếu bạn gặp khó khăn trong thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, trước hết hãy trao đổi với Bàn tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa (tiếng Việt) thuộc Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài tại liên kết dưới đây:
   https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/