(Thông báo nhắc lại) Thông báo đối với việc xin cấp visa thông qua Đại lý ủy thác (Trường hợp có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú)

2018/7/10

 Từ ngày 03/09/2018 (Thứ hai), Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam quyết định thay đổi một phần việc xin cấp visa và phương thức tiếp nhận hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác nghiệp vụ visa của Đại Sứ Quán Nhật Bản đối với trường hợp xin cấp visa có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE).

 Đề nghị người xin cấp visa thuộc trường hợp tương ứng hãy tham khảo nội dung dưới đây và tiến hành thủ tục xin cấp visa.
 

1. Thời gian bắt đầu: từ ngày 03/09/2018 (Thứ hai) trở đi

2. Đối tượng: Người có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE)

 

3. Đại lý ủy thác chỉ định: 13 công ty (Chi tiết xem tại đây)
 

 * Tuy nhiên, đối với các trường hợp xin cấp visa theo đoàn của các Công ty tư vấn du học và Công ty phái cử Thực tập sinh kỹ năng được Chính phủ Việt Nam cấp phép cũng như các công ty xin visa theo đoàn cho công nhân viên của công ty mình thì vẫn tiếp nhận như trước đây.
 

4. Thời gian xử lý tiêu chuẩn: 05 ngày làm việc