Thông tin khu vực: Về việc thay đổi v.v. Biện pháp biên giới do thay đổi thông tin nguy hiểm của dịch bệnh

2020/11/2
<Điểm chính>
 • Ngày 30/10/2020 tại Nhật Bản đã có quyết định thay đổi Biện pháp biên giới v.v.
 • Trân trọng thông báo các điểm chính của Biện pháp này, đề nghị lưu ý khi trở về Nhật Bản đồng thời đề nghị xác nhận nội thông tin mới nhất.
<Nội dung>
1. Ngày 30/10/2020, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tiến hành hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh đối với 09 quốc gia và khu vực dưới đây từ mức độ 3 xuống mức độ 2, ngoài ra, nâng mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh đối với 02 quốc gia dưới đây từ mức độ 2 lên mức độ 3.
 • Hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh (Mức độ 3 => Mức độ 2) (09 quốc gia/khu vực)
  (Châu Á) Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc (Bao gồm: Hồng Kông, Macao), Brunei, Việt Nam
  (Châu Đại Dương) Úc, New Zealand
 •  Nâng mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh (Mức độ 2 => Mức độ 3) (02 quốc gia)
  (Châu Á) Myanmar
  (Trung Đông) Jordan
2. Cùng với việc hạ mức thông tin nguy hiểm của dịch bệnh xuống mức độ 2 thì 09 quốc gia và khu vực được hủy bỏ việc chỉ định là đối tượng của lệnh cấm nhập cảnh theo phát biểu của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) và cần lưu ý rằng biện pháp biên giới khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản kể từ ngày 01/11/2020 sẽ được thay đổi như dưới đây.
(1)   Khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản từ khu vực nêu trên, về nguyên tắc, bất kể mang quốc tịch gì đều không cần xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) khi nhập cảnh Nhật Bản - việc mà cho đến nay đã từng bắt buộc. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)
(2)   Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh, về nguyên tắc, không cần xuất trình chứng nhận xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) được tiến hành trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh (Trừ người sử dụng Business Track và doanh nhân sinh sống tại Nhật Bản đi công tác ngắn hạn.). (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)
(3)   Thủ tục khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản bằng Business Track từ Hàn Quốc và Singapore là 2 nước hiện nay đang áp dụng Business Track cũng sẽ thay đổi. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)
 • Về nguyên tắc, tất cả những người sử dụng Business Track phải xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh tại nước xuất phát và lấy giấy chứng nhận xét nghiệm do cơ quan y tế chứng nhận “Âm tính”, khi nhập cảnh Nhật Bản cần xuất trình cho cán bộ kiểm dịch cùng với Bản cam kết của Business Track. Tuy nhiên, đối với người sinh sống tại Nhật Bản và có thời gian lưu trú tại nước đến trong vòng 07 ngày thì có thể chấp nhận thay thế việc lấy chứng nhận xét nghiệm này bằng việc xét nghiệm tại cơ sở y tế v.v. sau khi trở về Nhật Bản (Chi phí tự túc). (Cần phải cách ly tại nhà v.v. cho đến khi nhận được khẳng định “Âm tính” từ bác sỹ)
 • Xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay khi nhập cảnh Nhật Bản, về nguyên tắc, là không cần thiết.
* Đối với người đi Hàn Quốc, Singapore và sẽ trở về Nhật Bản bằng Business Track với thời gian lưu trú tại địa phương là trong vòng 14 ngày thì nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể lấy được chứng nhận xét nghiệm trước khi xuất cảnh thì trong khoảng thời gian đến ngày 14/11/2020 có thể thay thế việc nộp giấy chứng nhận xét nghiệm này bằng cách tiến hành xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay.
(4)   Trong số 09 quốc gia/khu vực là đối tượng hủy bỏ chỉ định cấm nhập cảnh, thì Úc, New Zealand và Đài Loan trong thời gian này, do được hạ mức thông tin nguy hiểm dịch bệnh xuống mức 2 nên sẽ bị tạm dừng biện pháp miễn thị thực (Bao gồm cả ngoại giao, công vụ) do đã trở thành quốc gia, khu vực là đối tượng của biện pháp hạn chế thị thực. Ngoài ra, cũng đình chỉ áp dụng biện pháp miễn thị thực căn cứ vào thỏa thuận liên quan đến thẻ doanh nhân APEC. Biện pháp này được thực hiện từ 0 giờ ngày 01/11/2020 (Chủ nhật). (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)
3. Từ việc nâng cấp thông tin nguy hiểm dịch bệnh lên mức 3, Myanmar và Jordan được chỉ định là quốc gia/khu vực cấm nhập cảnh mới theo phát biểu của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) và kể từ ngày 01/11/2020 sẽ được tăng cường biện pháp biên giới khi trở về Nhật Bản, nhập cảnh Nhật Bản như dưới đây.
(1)   Tất cả những người nhập cảnh Nhật Bản bao gồm cả người Nhật Bản sẽ trở thành đối tượng xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) tại sân bay. (Người mang quốc tịch Nhật Bản cũng là đối tượng áp dụng)
(2)   Ngoài ra, người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản từ 02 nước này, về nguyên tắc, sẽ bị cấm nhập cảnh, tuy nhiên, trong trường hợp nhập cảnh, tái nhập cảnh có lý do đặc biệt thì khi nhập cảnh Nhật Bản cần thiết phải nộp giấy chứng nhận xét nghiệm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Từ ngày 15/11/2020, trong trường hợp không nộp được giấy chứng nhận xét nghiệm này khi nhập cảnh thì sẽ trở thành đối tượng cấm nhập cảnh, đề nghị lưu ý. (Người mang quốc tịch Nhật Bản không là đối tượng áp dụng)
(3)   Về chi tiết của Biện pháp biên giới, mời xem Q&A liên quan đến tăng cường biện pháp biên giới trên trang web của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội
(Dự kiến được cập nhật thường xuyên) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
 
[Tham khảo] (Cửa sổ giải đáp)
 • Cửa sổ giải đáp Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội (Tăng cường kiểm dịch)
  Từ trong nước Nhật Bản:0120-565-653
  Từ nước ngoài:+81-3-3595-2176 (Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn)
 • Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và lưu trú (Cấm nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản)
  Điện thoại:(Tổng đài) 03-3580-4111 (Máy lẻ 4446,4447)
 • Trung tâm dịch vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao
  Địa chỉ:2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  Điện thoại:(Tổng đài) 03-3580-3311 (Máy lẻ) 2902、2903
(Địa chỉ liên hệ các phòng ban liên quan của Bộ Ngoại giao)
 • Phòng người nước ngoài, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (Đình chỉ hiệu lực visa)
  Điện thoại:(Tổng đài) 03-3580-3311 (Máy lẻ) 3168
 • Phòng Hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, Cục Kinh tế Bộ Ngoại giao (Thẻ Doanh nhân APEC)
  Điện thoại:(Tổng đài) 03-3580-3311 (Máy lẻ) 5876
 • Trang web an toàn ở ngoài nước
  https://www.anzen.mofa.go.jp  (Bản dành cho PC, điện thoại thông minh)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (Bản dành cho điện thoại)