(Gửi đến các lưu học sinh Việt Nam đang sống tại Nhật Bản) Thông báo về khoản hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cho việc học tập và sinh hoạt

2020/5/26
 Chúng tôi xin thông báo: Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã có hướng dẫn về việc hỗ trợ học tập và sinh hoạt cho lưu học sinh tại trang web dưới đây. (Link này chỉ có thông tin bằng tiếng Nhật)
  https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00006.htm
 
(Nội dung chính)
● Khoản kinh phí đặc biệt với mức cố định (khoản hỗ trợ từ nhà nước)
Những người có tên trong sổ đăng ký thường trú nhân tại thời điểm ngày 27 tháng 4 sẽ được cấp khoản kinh phí hỗ trợ là 100.000 Yên.
 
●『Trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh sinh viên』để "tiếp tục học tập” (là khoản hỗ trợ dành cho những học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính do bị giảm nguồn thu nhập từ việc làm thêm)
   Nhà nước Nhật Bản cung cấp khoản trợ cấp dành cho học sinh sinh viên đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục học tập do thu nhập bị giảm từ việc làm thêm bán thời gian do ảnh hưởng của virus Corona chủng mới.
 
● Hoãn chi trả chi phí dịch vụ công
・Có trường hợp được hoãn thanh toán tiền điện, ga, nước, điện thoại v.v. Để biết chi tiết, hãy xác nhận lại thông tin với các công ty cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng hay chính quyền địa phương.
 
● Trợ cấp điều chỉnh việc làm (hỗ trợ để được nhận một khoản tiền mặt ngay cả trong thời gian phải nghỉ làm thêm)
・Nếu bị yêu cầu nghỉ công việc bán thời gian do sự lây nhiễm virus Corona chủng mới thì đơn vị tuyển dụng sẽ trả một khoản trợ cấp nghỉ việc.
 
● Thủ tục tiếp tục lưu trú tại Nhật Bản
 Gia hạn thời gian cấp tư cách lưu trú, hỗ trợ những người gặp khó khăn do không thể về nước (lưu học sinh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc bán thời gian 28 tiếng 1 tuần trong vòng 6 tháng mà không cần xin phép lại) v.v.