Về việc dỡ bỏ biện pháp rút ngắn thời gian làm việc của Cửa sổ Lãnh sự

2020/6/15
Kính gửi Quý khách sử dụng Cửa sổ Lãnh sự,

     Do tình hình hiện nay của bệnh truyền nhiễm virut Corona thể mới tại Việt Nam, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo quyết định dỡ bỏ việc rút ngắn thời gian làm việc tạm thời của Cửa sổ Lãnh sự để quay trở lại thời gian làm việc bình thường trước đây kể từ ngày 16/06/2020 (Thứ 3) như sau: 

1. Liên quan đến thủ tục hộ chiếu, các loại chứng nhận, hộ tịch
  * Thời gian tiếp nhận
        Thời gian tiếp nhận các thủ tục hộ chiếu, các loại chứng nhận, hộ tịch như sau:
        [Hiện nay]                9:30 ~ 11:00; 14:00 ~ 15:30
        [Sau khi thay đổi]   8:30 ~ 12:00; 13:30 ~ 16:45
    
2. Thị thực (Visa)
 * Việt Nam được chỉ định là quốc gia bị cấm nhập cảnh Nhật Bản theo quyết định của cuộc họp của Ban chỉ đạo đối sách về COVID-19 từ ngày 1/4/2020 và việc này vẫn tiếp tục có hiệu lực, do đó, trong thời gian này, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa trừ trường hợp ngoại giao, công vụ và trường hợp khẩn cấp nhân đạo.
 Liên quan đến việc mở cửa lại cho việc xin cấp visa, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ thông báo ở mục riêng trên trang web của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam.
 
* Q&A liên quan đến việc hạn chế visa:
   https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona27032020_2.html
 
3. Chú ý
(1)   Để phòng tránh lây nhiễm cho Quý khách khi đến Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, kính đề nghị Quý khách hợp tác với các biện pháp phòng tránh lây nhiễm của chúng tôi như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay v.v. khi vào Đại Sứ Quán.
Biện pháp này có thể sẽ lại có thay đổi, do đó, kính đề nghị Quý khách xác nhận thông tin mới nhất trên trang web của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam trước khi đến làm việc tại Đại Sứ Quán.
(2)   Ngoài ra, các hồ sơ xin cấp sớm hoặc các hồ sơ nhân đạo sẽ vẫn được xử lí riêng biệt như trước đây.

Mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ phía Quý khách!