Cơ sở tư vấn du học bị đình chỉ đại diện xin cấp visa (1/12/2018~31/5/2019)

Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/5/2019, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam không chấp nhận các Cơ sở tư vấn du học dưới đây đại diện nộp hồ sơ xin cấp visa.