Đội hợp tác cơ động Cảnh sát biển Nhật Bản tổ chức tập huấn trực tuyến

2020/12/11
Giờ học lý thuyết
Thực hành kỹ năng khống chế, khám xét người
   Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, “Đội hợp tác cơ động Cảnh sát biển Nhật Bản (Japan Coast Guard Mobile Corporation Team)” - lực lượng hợp tác quốc tế chuyên trách hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan đảm bảo an ninh trên biển của nước ngoài - đã tổ chức khóa tập huấn về thực thi pháp luật trên biển dành cho 10 cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam (Vietnam Coast Guard).

   Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật của JICA dành cho Cảnh sát biển Việt Nam được khởi động từ tháng 09 năm 2020. Trong tình hình việc đi lại giữa hai nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khóa tập huấn lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu là trụ sở chính của JICA ở Tokyo và văn phòng JICA Hà Nội.

   Bên cạnh bài giảng về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), hoạt động thực thi pháp luật trên biển và kiểm tra tàu tại chỗ, các kỹ năng thực hành khống chế, khám xét người đối tượng vi phạm cũng được hướng dẫn dưới hình thức trực tuyến. Cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam tham dự đánh giá khóa tập huấn có nội dung đầy đủ, bổ ích và thiết thực trong công tác thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam.

   Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Cảnh sát biển Việt Nam, hướng tới xây dựng một vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).