Giới thiệu về Dự án vết xe hy vọng Việt Nhật - IEVJ

2020/7/2
Giới thiệu về Dự án vết xe hy vọng Việt Nhật - IEVJ
 
Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật - IEVJ đã được bắt đầu triển khai với sự góp sức của những tình nguyện viên người Nhật Bản và người Việt Nam.
 
Trong những năm gần đây nhiều lưu học sinh và thực tập sinh kỹ năng Việt Nam để được sang Nhật Bản đã phải vay mượn một số tiền lớn để trả phí dịch vụ cao cho các công ty phái cử, công ty tư vấn du học hay môi giới. Hơn nữa do không được chuẩn bị đầy đủ kiến thức và thông tin cần thiết nên họ đã và đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi sang đến Nhật Bản và chịu nhiều tổn hai.
 
Chính vì lý do đó, IEVJ đã và đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo môi trường không có rủi ro, bảo vệ quyền con người cho giao lưu con người giữa Nhật Bản và Việt Nam như:  Trung tâm cứu trợ thiệt hại để hỗ trợ giải quyết các vấn đề và tiếp nhận trao đổi từ lưu học sinh, thực tập sinh kỹ năng bị thiệt hại, ‚ Cung cấp thông tin cho các bạn trẻ có mong muốn sang Nhật Bản, ƒ Nghiên cứu và xây dựng cơ chế hỗ trợ tìm việc làm sau khi các bạn về nước v.v.
 
Trung tâm cứu trợ thiệt hại của IEVJ đã và đang tiếp nhận các vụ việc thiệt hại mà các bạn đã và đang gặp phải trên trang facebook dưới đây.
 
(Facebook)https://www.facebook.com/KIBOUVJ/