Hội nghị cấp Thứ trưởng Xây dựng Nhật Bản-Việt Nam lần thứ 4 và Hội nghị Xây dựng Nhật Bản-Việt Nam lần thứ 8

2022/12/28
  Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản NISHIDA đã đến thăm Việt Nam. Đoàn công tác đã phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Xây dựng Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 8 vào ngày 20/12 và Hội nghị cấp thứ trưởng xây dựng Nhật Bản - Việt Nam vào ngày 21/12 vừa qua. Phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã tham dự Hội nghị Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã tham dự Hội nghị cấp Thứ trưởng. Ngoài ra, tại Hội nghị Xây dựng còn có sự tham dự của Phó Đại sứ WATANABE, cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản của hai nước.
  Trong hai ngày vừa qua, hai bên đã đưa ra những thách thức và giải pháp xoay quanh các chủ đề khác nhau trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước.
  Để biết thêm chi tiết về chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch NISHIDA, xin vui lòng tham khảo thông cáo báo chí của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ở đường dẫn dưới đây.
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo07_hh_000657.html

Hội nghị Xây dựng Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 8

Phát biểu của thứ trưởng NISHIDA, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản
Phát biểu của thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
Phát biểu của Phó Đại sứ WATANABE
Hình ảnh kết nối doanh nghiệp (Business Matching)

Hình ảnh Hội nghị cấp thứ trưởng xây dựng Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 4

Hình ảnh hội nghị
Ảnh tập thể