Thông báo tuyển học viên tham gia Chương trình đào tạo nấu món ăn Nhật Bản năm 2023

2023/6/7
 Trang thông tin điện tử Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đang đăng tải thông báo của Ủy ban xúc tiến phổ biến văn hóa ẩm thực Nhật Bản và hỗ trợ đạo tạo nhân lực (JCDC) về tuyển học viên là đầu bếp người nước ngoài có mong muốn tìm hiểu văn hóa ẩm thực Nhật Bản, tiếp thu kiến thức và kỹ năng đúng trong nấu các món ăn Nhật Bản cho Chương trình đào tạo nấu món ăn Nhật Bản năm 2023.
 

1. Khái quát Chương trình đào tạo

 Chương trình đạo tạo nấu món ăn Nhật Bản là chương trình đạo tạo dành cho đầu bếp người nước ngoài có mong muốn trở thành đầu bếp nấu món ăn Nhật Bản chuyên nghiệp. Thông qua các khóa học gồm khóa cơ bản (Basic) và khóa nâng cao (Advanced), đầu bếp người nước ngoài sẽ có thể hiểu được về văn hóa ẩm thực Nhật Bản, tiếp thu được kiến thức và kỹ năng nấu món ăn Nhật Bản.
  Khóa cơ bản (Basic) gồm đào tạo trực tuyến và đào tạo thực tế ngắn hạn tại Nhật Bản cho các học viên ưu tú.
  Khóa nâng cao (Advanced) gồm đào tạo trực tuyến ngắn hạn và đạo tạo thực thế dài hạn trong khoảng nửa năm tại cửa hàng ăn ở Nhật Bản. 
  (Tham khảo) Kết quả triển khai chương trình đào tạo cho đến nay
  Chương trình đào tạo được bắt đầu từ năm 2016, tính đến nay đã được 8 năm thực hiện. Có 58 học viên ưu tú đã tới Nhật Bản để tham gia đào tạo trực tiếp, 245 học viên hoàn thành tham gia đào tạo trực tuyến. Mỗi học viên hoạt dụng kiến thức học được theo các hình thức phù hợp và trong số đó có cả học viên người Việt Nam. 
 

2. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký tham dự

 Chương trình đào tạo này mong muốn các đầu bếp người nước ngoài sẽ có thể hiểu và nắm được về cơ bản những kiến thức, kỹ năng nấu món ăn Nhật Bản cũng như qua đó có thể phổ biến ra thế giới nét đẹp của ẩm thực Nhật Bản, những điều tuyệt vời về thực phẩm của Nhật Bản. Đây không phải là chương trình phổ biến các công thức nấu ăn cho đầu bếp nghiệp dư.
  Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức và kỹ năng cơ bản về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý các dụng cụ chế biến, dao, kỹ thuật cơ bản trong nấu món ăn Nhật Bản, nguyên liệu, thực phẩm của Nhật Bản và từ ngữ chuyên môn trong nấu ăn. 
 

3. Cách thức đăng ký

 Hạn đăng ký tham gia là trước ngày 30 tháng 6. Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký, học viên đã tham gia các khóa trước đây, đề nghị tham khảo trang thông tin của Ủy ban xúc tiến phổ biến văn hóa ẩm thực Nhật Bản và hỗ trợ đạo tạo nhân lực (JCDC). Đường link tiếng Nhật và tiếng Anh (https://tow.co.jp/program/)