Lễ ký kết Hiệp định giao lưu học thuật giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản

2019/11/13
Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản đã tiến hành ký kết Hiệp định giao lưu học thuật. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS.Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS.Phan Hải Linh, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học, khoa Đông phương học, ông HIRAKAWA Minami, Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản.

Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản là tổ chức gồm 6 cơ quan nghiên cứu Khoa học Nhân văn tại Nhật Bản (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nhật Bản, Viện Văn học Quốc gia Nhật Bản, Viện Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Quốc gia Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu về Nhân văn và Tự nhiên, Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia)

Dựa trên Hiệp định được ký kết lần này, trong thời gian tới Mạng lưới nói trên và cơ quan nghiên cứu Khoa học Nhân văn tiêu biểu của Việt Nam là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Nhân văn trải rộng trên nhiều chuyên ngành như lịch sử, văn học, ngôn ngữ, văn hóa.v.v…

Thầy Phan Huy Lê - Giáo sư sử học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã ra đi vào năm ngoái, lúc sinh thời khi đề cập tới mối quan hệ Nhật – Việt đã nói rằng: “Dù phân tích ở mức độ cá nhân, nhà nước hay hệ thống quốc tế, Nhật Bản là đối tác quan trọng và tin cậy bậc nhất đối với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến như hiện nay, giữa Nhật Bản và Việt Nam đã hình thành nên quan hệ đồng minh tự nhiên”.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Để tiếp tục củng cố mối quan hệ đồng minh này hướng tới tương lai, việc mở rộng sự hiểu biết, hợp tác, đồng cảm về văn hóa và lịch sử giữa nhân dân hai nước trở nên hết sức quan trọng. Chính vì vậy, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hết sức kỳ vọng trong thời gian tới nghiên cứu Khoa học Nhân văn của hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy thông qua hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Quốc gia Nhật Bản.
 

Phát biểu của Đại diện Đại sứ quán

 

GS.TS.Phạm Quang Minh và Chủ tịch HIRAKAWA Minami ký kết biên bản ghi nhớ
 

Chụp ảnh kỷ niệm chung