Thông báo về Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2025 (Monbukagakusho)

2024/5/31
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2025 (Monbukagakusho) như dưới đây.
 
(1) Thí sinh dự thi viết
    a. Thí sinh xem kết quả thẩm định hồ sơ trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://icd.edu.vn/372/ket-qua-tham-dinh-ho-so-va-thong-bao-ky-thi-viet-hoc-bong-mext-2025.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2279).
   ※Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thẩm định hồ sơ.

    b. Kết quả vòng thi viết dự kiến sẽ được thông báo vào cuối tháng 6 năm 2024, tuy nhiên vì vòng thi vấn đáp sẽ được tiến hành chỉ sau ít ngày (đầu tháng 7 ~ giữa tháng 7) nên tất cả các thí sinh nên chuẩn bị tốt những hồ sơ sau ngay từ bây giờ mặc dù sẽ có những thí sinh không đỗ trong vòng thi viết.  
 
     <Lưu học sinh nghiên cứu sinh>
     1. Các thí sinh cần đọc kỹ và làm theo hướng dẫn trong đường link (https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100650473.pdf), trang 7 “Mục 4. Hồ sơ xin cấp học bổng: (3)Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu”. Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không chuẩn bị đúng như hướng dẫn nói trên cần viết lại “(3) Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu”, mang theo và nộp tại bàn lễ tân khi dự thi viết (1 bản chính, 3 bản copy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật). Thí sinh viết số báo danh vào góc phía trên bên phải của tất cả các bộ hồ sơ.
     2. Các thí sinh cần gửi email “(3) Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” đến các giáo sư hướng dẫn của các trường đại học của Nhật Bản có nguyện vọng vào học, nêu rõ nguyện vọng mong muốn được giáo sư hướng dẫn tiếp nhận nếu đỗ vòng tuyển chọn của học bổng Chính phủ Nhật Bản. Thí sinh lưu ý đọc kĩ công trình nghiên cứu của giáo sư hướng dẫn trước khi liên lạc để thể hiện sự tôn trọng đối với giáo sư hướng dẫn.
 
    <Lưu học sinh đại học, trung cấp chuyên nghiệp>
     Liên quan đến nội dung tuyển chọn vòng thi vấn đáp “trình bày rõ về động cơ du học, kế hoạch học tập”, các thí sinh cần chuẩn bị các nội dung đó ra 1 trang A4, mang theo và nộp khi đến tham dự vòng thi viết (1 bản chính, 2 bản copy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật). Thí sinh viết số báo danh vào góc phía trên bên phải của tất cả các bộ hồ sơ.
    ※Nếu hồ sơ đã được nộp rồi thì không cần phải nộp lại.

   c. Nếu thí sinh có hồ sơ nào vẫn chưa nộp ngoài những hồ sơ nêu trong mục b.ở trên hay vẫn chưa tuân thủ theo đúng qui định trong Hướng dẫn tuyển sinh thì cần nhanh chóng nộp các hồ sơ theo đúng qui định đến Đại sứ quán Nhật Bản, cũng có thể mang theo vào nộp khi đến dự thi viết (Xác nhận số lượng hồ sơ cần nộp trên trang web của Đại sứ quán và ghi rõ số báo danh vào góc trên bên phải của hồ sơ). Cần lưu ý rằng nếu thí sinh không nộp đúng các hồ sơ theo qui định kịp thời thì hồ sơ sẽ không được thông qua vòng thẩm định.

  (2) Môn thi
 
Đối tượng dự thi Các môn thi Số lượng môn thi
LHS nghiên cứu sinh ngành khoa học xã hội tiếng Anh A, tiếng Nhật A 2 môn
LHS nghiên cứu sinh ngành khoa học tự nhiên tiếng Anh B, tiếng Nhật B 2 môn
LHS đại học ngành khoa học xã hội tiếng Anh A, tiếng Nhật A, toán A 3 môn
LHS đại học ngành khoa học tự nhiên A tiếng Anh B, tiếng Nhật B, toán B, vật lý, hóa học 5 môn
LHS đại học ngành khoa học tự nhiên B và C tiếng Anh B, tiếng Nhật B, toán B, hóa học, sinh vật 5 môn
LHS cao đẳng tiếng Anh, tiếng Nhật, toán, vật lý, 4 môn
LHS trung cấp chuyên nghiệp tiếng Anh, tiếng Nhật, toán 3 môn
 
  • Những thí sinh dự kiến không sử dụng tiếng Nhật trong thời gian du học tại Nhật Bản cũng cần phải dự thi môn “tiếng Nhật” (có thể nộp bài sớm) vì việc nỗ lực học tập tiếng Nhật cũng là một chỉ tiêu để đánh giá.
  • Xin lưu ý rõ rằng thí sinh sau đại học nếu có điểm môn “tiếng Anh” là 0 điểm hoặc để giấy trắng phần trả lời môn “tiếng Nhật” thì kết quả sẽ là “không đỗ”. Thí sinh đại học và trung cấp chuyên nghiệp nếu có 1 môn thi đạt 0 điểm thì kết quả sẽ là “không đỗ”.
  • Thí sinh sau đại học và đại học: có nguyện vọng học ngành khoa học xã hội dự thi tiếng Anh A, tiếng Nhật A; có nguyện vọng học ngành khoa học tự nhiên dự thi tiếng Anh B, tiếng Nhật B. Thí sinh sau đại học sẽ được chia thành nhóm A và B trên cơ sở kế hoạch nghiên cứu và các hồ sơ đã nộp, trong trường hợp việc phân nhóm này khác với nội dung mà bản thân muốn nghiên cứu thì cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 10 tháng 6 năm 2024 (thứ hai). (Nếu đề nghị thay đổi vào ngày thi thì có thể sẽ không được chấp nhận vì cần thay đổi bài thi).

   (3) Ngày thi, thời gian thi
  
         Đại học, trung cấp chuyên nghiệp
 
  1. Ngày thi
Ngày 13 tháng 6 năm 2024 (thứ năm)
(2) Thời gian thi Toán A/Toán B/Toán 11:10 ~ 12:10
(Thời gian tập trung 11:00)
Tiếng Anh A/B: 13:40 ~ 14:40 (Thời gian tập trung 13:20)
Tiếng Nhật A/B: 15:00 ~ 16:40
 
 
       ※Dưới đây là lịch thi dành riêng cho lưu học sinh đại học ngành khoa học tự nhiên.                                       
                                                                
(1) Ngày thi Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (thứ sáu)
(2) Thời gian thi Hóa học: 9:40 ~ 10:40 (Thời gian tập trung 9:30) 
Vật lý/ Sinh vật: 10:50 ~ 11:50 


         Sau đại học
(1) Ngày thi Ngày 13 tháng 6 năm 2024 (thứ năm)
(2) Thời gian thi Tiếng Anh A/B: 13:40 ~ 14:40 (Thời gian tập trung 13:20)
Tiếng Nhật A/B: 15:00 ~ 16:40
 
 
(4) Địa điểm thi:
 
Thí sinh khu vực phía bắc

 
Phòng thi tại Hà Nội:
Trung tâm thông tin văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
(Cổng C Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
 Đối diện số 100 Vạn phúc, Ba Đình, Hà Nội)
*Không có chỗ để xe
Thí sinh khu vực miền trung Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng
 Tầng 4-5 A17-18-19, Đường 2/9, Tp.Đà Nẵng
*Không có chỗ để xe
Thí sinh khu vực phía nam

 
Phòng thi tại Tp.Hồ Chí Minh:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.Hồ Chí Minh
(261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)
*Không có chỗ để xe
 
 
 (5) Những đồ cần mang theo vào ngày dự thi
   ・Đồ vật sử dụng để làm bài thi (bút chì, bút bi, tẩy)
   ・Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
   ※Không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong thời gian thi nếu          có tiếng chuông điện thoại sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi.
 
(6) Thông báo kết quả kỳ thi viết
    Kết quả thi viết dự kiến sẽ được thông báo trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 6 năm 2024. Thi vấn đáp dự kiến sẽ tiến hành theo hình thức trực tuyến vào đầu tháng 7 ~ giữa tháng 7 năm 2024, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể sau.