Sự kiện Mottainai 2018

Tên sự kiện: Sự kiện Mottainai 2018 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” Vì trẻ em mồ côi, tàn tật do ảnh hưởng của tai nạn giao thông.

Tên cơ quan tổ chức sự kiện: 'Báo Phụ nữ Việt Nam - ấn phẩm Thế giới phụ nữ"

Thời gian tổ chức: 13/10/2018

Địa điểm: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tóm tắt: Mottainai 2018 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” là chương trình thường niên do báo Phụ nữ Việt Nam khởi xướng từ năm 2013 đến nay kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường thông qua hoạt động quyên góp, ủng hộ, tái sử dụng đồ…; Bán, đấu giá sản phẩm quyên góp trên hệ thống online và tại Ngày hội Mottainai 2018.
Toàn bộ sản phẩm, quà tặng được trao đổi, bán đấu giá thông qua hoạt động này được dành để tạo quỹ học bổng hỗ trợ các trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông của Việt Nam.
Chương trình Mottainai 2018 “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” được trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Phụ nữ năm 2017.  Đây cũng là chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo lớn nhất Viêt Nam. Qua 5 mùa tổ chức (từ 2013 -2017) đã hỗ trợ được 3.200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Mạng lưới 200.000 người  được kết nối, chia sẻ và ủng hộ thông qua các hoạt động của chương trình.