Cấp visa du lịch một lần đi theo tour đoàn của công ty du lịch chỉ định cho công dân Việt Nam

2014/11/20
 Từ 20/11/2014, Nhật Bản bắt đầu chế độ tiến hành đơn giản thủ tục tiếp nhận visa một lần (visa có hiệu lực một lần) dành cho công dân Việt Nam sang Nhật sử dụng tour đoàn của công ty du lịch đã đăng ký tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là công ty du lịch chỉ định)  với mục đích phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam.
 Theo đó, một phần hồ sơ người xin visa vẫn cần chuẩn bị từ trước tới nay (như tài liệu chứng minh năng lực chi trả cho chuyến đi) được lược bỏ. Chi tiết xin tham khảo tại đây.