Thông báo về việc tổ chức “Buổi chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của cựu lưu học sinh Việt Nam” (lần thứ ba) và “Hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)”

2024/3/25
  Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của cựu lưu học sinh Việt Nam” (lần thứ ba). Tại buổi chia sẻ này, cựu lưu học sinh sẽ chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản của bản thân và sức hấp  dẫn của du học Nhật Bản.
  Lần này sẽ có phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) dành cho bậc đại học, cao đẳng kỹ thuật và trung cấp chuyên nghiệp. Học bổng này sẽ có thông báo tuyển sinh trong thời gian sắp tới. Các bạn trẻ quan tâm và các bậc phụ huynh hãy đăng kí tham dự nhé!

(1) Thời gian
   Ngày 27 tháng 03 (thứ tư)  17:30 ~ 18:45 (Những người đăng kí tham dự online có thể truy cập vào đường link trên Microsoft Teams từ 17:15)
 

(2) Hình thức

    Tham dự trực tuyến qua Microsoft Teams

    ※Đại sứ quán sẽ gửi đường link truy cập cho những người đăng kí tham dự.


(3) Nội dung

  - Phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ của Đại sứ quán Nhật Bản
  - Phần chia sẻ trải nghiệm của một lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản và đang học tập tại Nhật Bản (cuộc sống du học tại Nhật Bản, môi trường học tập, việc làm sau khi tốt nghiệp vv…)
  ※Phần hướng dẫn về Học bổng Chính phủ Nhật Bản lần này chỉ tập trung cho bậc đại học, cao đẳng kỹ thuật và trung cấp chuyên nghiệp (bậc sau đại học dành cho lưu học sinh nghiên cứu sinh sẽ được hướng dẫn trong một buổi khác).

(4) Cách thức và thời hạn đăng kí    
   Cần ghi đầy đủ thông tin (họ tên, email, tên trường, tên cơ quan, cách thức tham dự) vào đường link dưới đây trước 16:00 ngày 26 tháng 03 năm 2024 (thứ ba).
   Đường link đăng kí: https://forms.office.com/r/ic57M6Jce4